Aktualności
Jak substancje chemiczne dostają się do organizmu człowieka?

Jak substancje chemiczne dostają się do organizmu człowieka?

Ostatnie lata przyniosły niezwykle duży wzrost popularności ograniczania użytkowania sztucznych substancji chemicznych. Coraz większa część społeczeństwa wie, że substancje aktywne zawarte w środkach czystości, a nawet w środkach higienicznych często są szkodliwe dla ludzkiego organizmu i powodują liczne choroby, w tym najpoważniejsze choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory.

Drogi dostawania się substancji aktywnych do ustroju

Poszczególne substancje aktywne mogą dostawać się do organizmu człowieka na różne sposoby. Najprostszym z nich jest droga przez płuca. Każdy człowiek na co dzień wdycha znaczne ilości oparów chemicznych z używanych środków, a także jest zmuszony do wdychania szkodliwych substancji z zanieczyszczonego powietrza. W drugiej kolejności przeróżne i bardzo szkodliwe substancje mogą dostawać się przez skórę. Dlatego też, mając styczność ze środkami czystości lub jakąkolwiek chemią gospodarczą, należy zaopatrzyć się w odpowiednie rękawice, a najlepiej także używać maseczek na twarz, które ograniczą wdychanie oparów.