Jak substancje chemiczne dostają się do organizmu człowieka?

Jak substancje chemiczne dostają się do organizmu człowieka?

Ostatnie lata przyniosły niezwykle duży wzrost popularności ograniczania użytkowania sztucznych substancji chemicznych. Coraz większa część społeczeństwa wie, że substancje aktywne zawarte w środkach czystości, a nawet w środkach higienicznych często są szkodliwe dla ludzkiego organizmu i powodują liczne choroby, w tym najpoważniejsze choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory. Drogi dostawania się substancji aktywnych do ustroju Poszczególne substancje aktywne mogą dostawać się […]

Jaki jest wpływ jedzenia ekologicznego na zdrowie człowieka?

Jaki jest wpływ jedzenia ekologicznego na zdrowie człowieka?

Nie ulega wątpliwości, że zdrowie człowieka w dużej mierze zależy od tego, czy jest on w stanie żyć i funkcjonować w zgodzie z naturą. Odejście od naturalnego trybu życia prowadzi do większości chorób cywilizacyjnych. Dotyczy to także przetworzonego jedzenia, które jest dzisiaj standardowym menu większości osób. Niestety często jest to konieczność, gdyż dostęp do wysokiej jakości pożywienia jest mocno ograniczony. […]